Siemens: Dobíjení elektromobilu 1 MW otevírá dveře udržitelné dálkové dopravě

Společnost Siemens Smart Infrastructure dosáhla pozoruhodného milníku – úspěšně dobila nákladní elektromobil výkonem 1 MW. Tento průlomový pilotní projekt s prototypy dobíječky MCS a elektrického nákladního vozu otevírá cestu k udržitelné dálkové dopravě a snižování emisí CO2.

Rostoucí poptávka po bezemisních řešeních

Segment elektromobilů zaznamenává strmý růst, a to i v oblasti dálkové přepravy. Důvodem je jak technologický pokrok v bateriích a dobíjecích technologiích, tak rostoucí tlak na snižování emisí. Megawattové nabíjení (MCS) ve spojení se zavedeným systémem CCS (Combined Charging System) hraje klíčovou roli v elektrifikaci těžkých nákladních vozidel.

Dobíjení dle standardu MCS představuje skutečnou revoluci v dálkové dopravě s nákladními vozy. Běžné baterie v elektromobilech lze s touto technologií dobít z 20 na 80 % za pouhých 30 minut, a to pomocí dobíjecí stanice s výkonem 1 MW. To umožňuje rychlé a efektivní nabíjení během zákonných přestávek řidičů, čímž se minimalizuje dopad na provoz.

Siemens SICHARGE: Technologie pro budoucnost dopravy

Společnost Siemens pro tento účel vyvinula prototyp megawattového nabíjecího systému SICHARGE. Systém vychází z existujícího portfolia a zahrnuje několik dobíjecích jednotek SICHARGE UC150, přepínací matici a speciálně upravený výdejový terminál. Přepínací matice slouží jako mozek celého systému, řídí distribuci energie z dobíjecích stanic a směřuje ji do výdejového terminálu dle aktuální poptávky.

Elektromobilita v dálkové dopravě přináší mnoho výhod pro provozovatele vozových parků. Snižuje se závislost na fosilních palivech, klesají provozní náklady a otevírají se dveře k novým zákazníkům, kteří preferují ekologicky šetrné přepravní služby. Zároveň se snižují emise CO2 a dalších škodlivých látek, čímž se chrání životní prostředí a zdraví obyvatel.

Evropské cíle a směřování k udržitelnosti

Evropská unie si klade ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Do roku 2050 hodlá dosáhnout uhlíkové neutrality a zároveň snížit závislost na dovozu fosilních paliv. Nová legislativa EU zpřísňuje emisní limity pro nákladní vozidla a autobusy. Již od roku 2030 musí být emise CO2 u městských autobusů o 90 % nižší a do roku 2035 by měly být autobusy bezemisní. U velkých nákladních vozidel a autobusů bude nutné snížit emise CO2 o 90 % do roku 2040.

Společnost Siemens se aktivně podílí na transformaci dopravy směrem k udržitelnosti. Úspěšné dobíjení elektromobilu 1 MW představuje významný milník v tomto úsilí. Technologie MCS a SICHARGE otevírají cestu k bezemisní dálkové dopravě a přispívají k dosažení klimatických cílů EU. Siemens tak znovu potvrzuje svou pozici lídra v oblasti inovací a technologií pro budoucnost.

Elektromobilita v dálkové dopravě není jen vizí, ale stává se realitou. Siemens svými inovativními řešeními posouvá hranice technologií a ukazuje cestu k udržitelnější a zodpovědnější dopravě. Díky megawattovému nabíjení bude možné přepravovat zboží s minimálním dopadem na životní prostředí a zároveň zajistit efektivní fungování dodavatelských řetězců.

Redakce

Redakce

Redakce magazínu moto-auto.eu připravuje pravidelně zajímavosti a praktické rady ze světa aut a motorek. Pokud máte zájem do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem u nás inzerovat, kontaktujte redakci.