Stočené tachometry i skryté škody: Studie odhalila, kde je nákup ojetých aut nejrizikovější. Jak je na tom Česko?

Nákup ojetých aut nejen v Evropě, ale i v Česku stále představuje riziko. Ukázal to nejnovější průzkum společnosti carVertical. Pět procent prověřovaných vozů v tuzemsku mělo stočený tachometr, až polovina pak utrpěla škody při nehodě. Z 25 zemí se Česká republika v Indexu transparentnosti trhu umístila na 13. místě.

Trh s ojetými vozy je nejvíce transparentní v západní Evropě. Naopak východ starého kontinentu představuje jakési epicentrum podvodů s auty. Česko, podobně jako Slovensko, se pohybuje ve středu žebříčku. Podvodníci nejvíce skrývají najeté kilometry a škody z havárií a kupující tak v Evropě každoročně přijdou o miliony.

Odhalil to nejnovější průzkum společnosti carVertical, která poskytuje údaje o automobilovém průmyslu. Studie nazvaná Index transparentnosti trhu hodnotí země na základě několika faktorů a ukazuje, které z nich jsou nejtransparentnější, co se týče prodeje ojetých vozů. Které státy tedy patří k nejrizikovějším a které jsou naopak bezpečnější?

Česko na 13. místě

Česko se v Indexu transparentnosti trhu umístilo na 13. místě z 25 sledovaných zemí. Z celkového počtu „českých“ vozidel prověřených společností carVertical mělo 5,1 % stočené kilometry. Ačkoli je číslo oproti předchozímu roku nižší, nemusí to znamenat, že podvodů s tachometry ubylo. Platforma je totiž čím dál lépe schopna podvody identifikovat a hlavně je účinně odlišit od chyb, ke kterým dochází při digitalizaci dat. Průměrně v Česku dojde ke stočení 78 480 km na tachometru. Pokud má tedy vozidlo najeto například 200 000 km, podvodníci údaj změní na 122 000 km, aby takové auto prodali dráž.

Pokud jde o nehody, až polovina prověřovaných aut (50,6 %) v tuzemsku utrpěla menší či větší škody, přičemž průměrná hodnota činila 94 100 Kč.

Až 48,5 % automobilů se do České republiky doveze z jiných států. Průměrný věk vozidla zkontrolovaného na carVertical činí 10,1 roku. Takové vozy již ztratily značnou část své hodnoty a mohou svádět nepoctivé prodejce k úpravě najetých kilometrů, aby tak zvýšili jejich prodejní cenu.

V nedalekém Maďarsku je situace ještě horší: u 6,1 % vozů byly zjištěny stočené kilometry a 56,7 % mělo záznam o poškození. Podíl dovezených vozidel je však podobný (47,8 %), což naznačuje, že šance pořídit si vozidlo s pochmurnou historií je stejně vysoká jako v Česku.

Transparentnější Západ a skandinávské země

První místo v rámci transparentnosti trhu v průzkumu obsadila Velká Británie. Vzhledem k tomu, že se Britové nezajímají o auta s volantem na levé straně, které dominují kontinentální Evropě, je míra dovozu velmi nízká (2,2 %), což bezprostředně souvisí s nižším počtem podvodů na trhu s ojetými vozy.

Ve Velké Británii mělo stočené kilometry pouze 2,7 % všech vozů. V Německu toto číslo činí 3,4 %, ve Švýcarsku 2,4 %, v Dánsku 4,1 % a ve Francii 3,3 %, což jsou výrazně lepší výsledky než v ostatních částech Evropy. Všechny tyto země mají nízkou míru dovozu, přičemž nejvyšší podíl má Francie (45,4 %).

Západní trhy a skandinávské země jsou obecně transparentnější než země ve východním křídle Evropy, a to především díky přísnější legislativě, menšímu počtu dovážených ojetých automobilů a vyššímu podílu HDP na obyvatele. Zpravidla mají země se silnější ekonomikou mladší vozové parky a méně podvodů, jelikož kupující méně sahají po levnějších vozech,“ říká Matas Buzelis, odborník na automobilový průmysl a vedoucí oddělení komunikace společnosti carVertical.

Východní Evropa jako epicentrum podvodů s automobily

Mezi nejméně transparentní trhy ze všech sledovaných zemí patří Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Rumunsko a Polsko.

„Míra podvodů v těchto zemích souvisí s vyšším počtem dovážených automobilů, protože údaje se při přeshraničních transakcích mohou snadno ztratit. Podíl poškozených vozidel je vyšší než průměr a o kvalitě oprav se dá polemizovat. Také z hlediska legislativy týkající se prevence podvodů některé země nedělají dost pro ochranu veřejného zájmu,“ vysvětluje Buzelis.

Nejhorší situace panuje na Ukrajině, kde došlo ke stočení kilometrů v případě až 8,5 % vozů a 49,7 % automobilů má záznam o poškození. Zároveň se na Ukrajinu dováží nejvíce aut z Evropy – neuvěřitelných 82,4 %.

Pobaltští „bratři“ Lotyšsko a Litva mají také vysoký počet dovážených automobilů: 73 %, resp. 75,7 %. Poškození bylo v Lotyšsku zjištěno u 58,4 % vozů a 12,9 % mělo stočený tachometr. V Litvě je situace podobná, 57,6 % vozidel mělo záznam o poškození a 8,3 % stočené kilometry.

Jak se vypočítal Index transparentnosti trhu?

Ve výzkumu společnosti carVertical byly analyzovány skutečné přehledy historie vozů, které si uživatelé vygenerovali od října 2022 do září 2023.

Výsledky vycházejí ze šesti faktorů:

  1. procento vozů se stočenými kilometry;
  2. průměrná hodnota stočeného tachometru v kilometrech;
  3. procento vozidel se záznamem o poškození;
  4. průměrná hodnota poškození;
  5. podíl dovezených ojetých aut;
  6. průměrný věk prověřených aut.

Vzhledem k tomu, že předpokládaný vliv na transparentnost trhu se může lišit, přidělili datoví experti společnosti carVertical těmto faktorům různé hodnoty. Například podíl vozů se stočenými kilometry má ve výzkumu vyšší hodnotu než průměrné stáří prověřených vozů v dané zemi.

Matas Buzelis, vedoucí oddělení komunikace společnosti carVertical, vysvětluje, že na základě analýzy milionů prověřených vozů může společnost sledovat trendy, poznatky a prognózy trhu s ojetými vozy.

Přesnější údaje než kdykoli předtím

Společnost carVertical se neustále rozvíjí a průběžně představuje sofistikované nástroje zaměřené na identifikaci nesrovnalostí v počtu najetých kilometrů v přehledech historie ojetých vozidel. Nesrovnalosti se objevovaly v důsledku chyb při zadávání údajů lidmi, chybných převodů z mil na kilometry a nedostatečné kontroly kvality ve vládních a soukromých databázích souvisejících s automobily. V současné době společnost zavedla systém pro odlišení podvodů s najetými kilometry od běžných chyb při digitalizaci.

Pomocí strojového učení vyloučila společnost carVertical různé nesrovnalosti a nyní nabízí ještě mnohem přesnější údaje o trhu s ojetými automobily. Zvýšená přesnost se odráží ve výrazném poklesu hlášených případů podvodů s tachometrem.

Redakce

Redakce

Redakce magazínu moto-auto.eu připravuje pravidelně zajímavosti a praktické rady ze světa aut a motorek. Pokud máte zájem do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem u nás inzerovat, kontaktujte redakci.