Úpravy vozidel mohou mít vliv na pojistné plnění

Úpravy vozidel mohou mít vliv na pojistné plnění, a to jak v případě povinného ručení, tak havarijního pojištění. Při některých úpravách může dojít ke zvýšení pojistného, v jiných případech naopak může být pojistné nižší.

Úpravy kategorie vozidla

Někteří majitelé vozidel se snaží snížit své pojistné náklady tím, že přeřadí své vozidlo do jiné kategorie. Například nákladní tahač mohou přeřadit do kategorie tatraktor, která je určena pro terénní jízdu. To však může mít za následek, že pojistné bude stále vysoké, protože se bude vycházet z původní kategorie vozidla.

Tuningové úpravy

Tuningové úpravy mohou mít na pojistné plnění vliv v závislosti na tom, zda jsou homologované a zda je provedl odborník. Homologované úpravy jsou schváleny pro provoz na silnici a v případě pojistné události je pojišťovna povinna tyto úpravy zohlednit při výpočtu pojistného plnění.

Nehomologované úpravy, které provedl neodborník, mohou mít na pojistné plnění negativní vliv. V případě totální škody mohou tyto úpravy znehodnotit vozidlo.

Propadlý technický průkaz

Propadlý technický průkaz nemusí být automaticky důvodem pro snížení nebo odmítnutí pojistného plnění. Pojistná událost bude vyhodnocena individuálně podle příčiny škody.

Pokud se škoda stala v důsledku propadlého technického průkazu, pojišťovna může snížit pojistné plnění. Naopak, pokud se škoda stala z jiného důvodu, nemusí pojišťovna pojistné plnění snížit.

Závěrem

Při úpravách vozidel je důležité si uvědomit, že mohou mít vliv na pojistné plnění. Pokud si nejste jisti, jaká úprava bude mít vliv na pojistné, je vhodné se poradit s pojišťovnou.

Redakce

Redakce

Redakce magazínu moto-auto.eu připravuje pravidelně zajímavosti a praktické rady ze světa aut a motorek. Pokud máte zájem do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem u nás inzerovat, kontaktujte redakci.