USA výrazně pokročily ve výrobě vodíku

USA výrazně pokročily v zavádění vodíku jako paliva budoucnosti. Prezident Joe Biden představil zákon Inflation Reduction Act, který alokuje mnohem více peněz do technologií výroby vodíku. Zároveň neurčuje, jakou technologií se má vodík vyrábět. USA plánují v příštích deseti letech vynaložit 370 miliard dolarů na obnovitelné zdroje energie a další nízkouhlíkové technologie.

Nově přijatý zákon stanoví, že si výrobci vodíku mohou snížit daň, kterou odvádějí státu, přičemž výše daňové slevy závisí výhradně na množství oxidu uhličitého vypouštěného při výrobě. Výrobci používající v současnosti nejčistší metodu získávání vodíku elektrolýzou, při níž se na každý kilogram vodíku uvolní 0,45 kg CO2, si tak budou moci odepsat tři dolary za každý kilogram vyrobeného vodíku.

Takto získaný vodík by mohl být levnější než tzv. šedý vodík pocházející z parního reforminku plynu. Při použití této metody se na každý kilogram vodíku uvolní 8-10 kg CO2. V současné době se cena šedého vodíku v USA pohybuje kolem 2 USD/kg. Proto se téměř veškerý vodík, tedy zhruba deset milionů tun ročně, vyrábí v USA právě jako šedý vodík.

Nová americká legislativa by měla výrazně urychlit práci, kterou realizuje například Hydrogen Council. Jedná se o celosvětovou organizaci, která v současné době sdružuje 132 korporací zabývajících se vodíkovými technologiemi.

Zelený vodík se stane konkurenceschopným

Odborníci z National Renewable Energy Laboratory nedávno předpověděli, že cena zeleného vodíku klesne do roku 2026 o tři dolary. Díky novému zákonu ale cena klesne prakticky okamžitě. Náklady se prudce sníží na úroveň, kdy se zelený vodík stane konkurenceschopným a na mnoha místech levnějším než vodík získávaný z fosilních paliv.

Již v loňském roce vstoupil v USA v platnost zákon Investment and Jobs Act, který počítá s 8 miliardami dolarů na vytvoření osmi regionálních vodíkových hubů v USA, jež budou produkovat zelený vodík. Společnosti čekající na rozdělení těchto peněz předložily 22 projektů potenciálních hubů. Rozhodovat by se mělo v září nebo říjnu.

Brzy se také očekává zahájení projektu společností Mitsubishi Power Americas a Magnum Development v hodnotě 2,65 miliardy dolarů, v rámci kterého budou instalovány turbíny o výkonu 840 megawattů poháněné směsí zemního plynu a vodíku a podporované fotovoltaickou instalací.

Produkovat vodík bude 220megawattový systém elektrolýzy. V nedalekých podzemních solných dómech zase vzniknou úložiště, kde se bude uchovávat až 300 GWh energie ve formě vodíku.

Propagátorem vodíku je Toyota

Velkým propagátorem využití vodíku nejen v dopravě je Toyota. Ta uvedla na trh první komerční vůz na palivové články Mirai, ve spolupráci s partnery vyvíjí nákladní vozidla, lodě nebo vlaky na vodíkový pohon. Vodíkové technologie testuje i v rámci města budoucnosti Woven City.

Redakce

Redakce

Redakce magazínu moto-auto.eu připravuje pravidelně zajímavosti a praktické rady ze světa aut a motorek. Pokud máte zájem do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem u nás inzerovat, kontaktujte redakci.